Čišćenje i dezinficiranje ušnih umetaka i slušnih aparata

Higijena slušnog  pomagala i ušnog umetka je iznimno važna.

Korisnici nose slušno pomagala vrlo često cijeli dan na ili u uhu te je obzirom na direktan kontakt sa kožom razumljiva potreba za temeljitom higijenom.

U ovim smjernicama će se opisati kako pravilno čistiti slušno pomagala te je uz tekstualni opis priložen i video sa uputama.

Za održavanje čistoće umetka postoji sprej za dezinfekciju .Krpica se navlaži sa malo spreja te temeljito prebriše ušni umetak a na isti način se može prebrisati kučište zaušnog ili kanalnog aparata.

Ne preporuča se upotreba alkohola jer kao otapalo može oštetiti lak na umetku ili plastično kučište slušnog aparata.Zbog toga je preporuka da se koristi kvalitetno dezinfekcijsko sredstvo namijenjeno za slušna pomagala.

Kada se želi očistiti umetak i pripadajući zvukovodni kanal koji se može zapuniti cerumenom koristi se set za pranje umetka.Set sadrži čašicu za pranje sa sitom, tablete za definfekciju i pumpicu .

Umetak se mora odvojiti od slušnog pomagala(koje se ne smije močiti) te se odloži u čašicu sa jednom šumećom tabletom.Čašica se napuni vodom i pusti da šumeća tableta otopi nečisteću, vrijeme čišćenja provjeriti  u uputama proizvođača.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Nakon završetka navedenog procesa čišćenja umetak se ispire pod mlazom vode koristeći unutarnju čašicu sa cjedilom.Umetak se izvana briše krpicom te se pumpicom ispuhuje voda i nečistoća iz umetka.Umetak često i ma uz zvukovodni  i manji odzračni kanal koji također treba ispuhati od vode.

Po završetku čišćenja umetak spojiti sa slušnim pomagalom.

Matija Krklec

VAŠA KOŠARICA

close

Prijavite se na newsletter